image_pdfimage_print

Skarbnik Koła SEP nr 43, lub osoba przez Skarbnika upoważniona, przed i po każdym Zebraniu Zarządu Koła i Zebraniu Plenarnym , jest do dyspozycji członków Koła w sprawie opłacenia składek członkowskich.

Ponadto, składki członkowskie opłacać można przelewem na konto bankowe:


Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Wrocławski
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław


  29 1090 2398 0000 0001 0279 1221 (BZ WBK S.A)


lub


  08 2030 0045 1110 0000 0288 0570 (BGŻ S.A)


z dopiskiem: imię i nazwisko, Koło 43.


UWAGA:
Przy wpłacie bezpośredniej w siedzibie banku:
BZ WBK S.A.  opłata w wysokości 10 zł,
BGŻ S.A          zwolnione z opłat.

Wysokość składki członkowskiej od 2015 r. wynosi:


1. Dla pracujących:
– miesięczna: 10 zł.
– roczna: 120 zł.

2. Dla pozostałych, tj. studentów, emerytów i rencistów:
– miesięczna: 3 zł.
– roczna: 36 zł.

3. Członkowie honorowi oraz członkowie zasłużeni SEP:
– zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

W innych uzasadnionych przypadkach, Zarz±d Oddziału SEP na wniosek członka lub Koła, może zwolnić z obowi±zku opłacania składek członkowskich.
Więcej szczegółów znajduje się w Uchwale ZG nr 44-2014/2018
(kliknij na link, aby wyświetlić treść Uchwały).