image_pdfimage_print

„Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zwane w skrócie SEP, jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działaj±c± na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.”

 

Fragment statutu Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Powstanie Koła Nr 43 datuje się na rok 1965. Od roku 1998 Koło działa przy Zarządzie Oddziału Wrocławskiego SEP. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. nasze Koło liczy 173 członków.
Trzon Koła stanowią: właściciele firm ”branży elektrycznej”, projektanci, osoby na stanowiskach kierowniczych (łącznie 66%). Pozostałą część stanowią emeryci,często czynni zawodowo.
W ciągu roku kalendarzowego odbywają się cztery zebrania Zebrania Plenarne zawsze w czwartek w sali 104 budynku NOT w miesiącach marzec ,czerwiec ,pażdziernik i w grudniu jako swiąteczno-noworoczne oraz sześć Zebrań Zarządu Koła . zawsze w czwartek w sali 208 budynku NOT.

Od 1.07 do 31.08 trwa przerwa wakacyjna .

 

Kilka ciekawszych inicjatyw Koła…

• powielanie artykułów z czasopism technicznych: miesięcznik SEP-u, Informacje o normach i przepisach elektrycznych (INPE) oraz elektro info (za zgodą wydawcy),

• zapraszamy również na stronę czasopism:
Elektroinstalator, Przegląd elektrotechniczny, Wiadomości elektrotechniczne i Energetyka

Koło nasze dysponuje numerami archiwalnymi czasopism wyszczególnionych na stronie Głównej.
Wystarczy kliknąć w nazwę wybranego czasopisma i otwiera się jego strona internetowa na której również znajduje się spis treści oraz części artykułów umieszczone w całości w prenumerowanym przez Koło czasopiśmie.
Jeżeli będzie osoba zainteresowana danym artykułem technicznym jesteśmy w stanie udostępnić w uzgodniony sposób cały artykuł.

• organizację spotkań otwartych dla wszystkich członków SEP, na których prezentowane s± osi±gnięcia zawodowe,
• organizację dla swoich członków oraz zaproszonych gości Wigili połączonej ze śpiewaniem kolęd przy żywej muzyce.

Zapraszamy wszystkich chętnych do czynnego udziału w życiu Koła.