image_pdfimage_print


PROCOM SYSTEM S.A. działa na polskim rynku od 1989 r., oferując kompleksową realizację zadań z zakresu automatyki przemysłowej, instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych, systemów ochrony środowiska oraz autorskich aplikacji informatycznych.
Wysoki poziom naszych usług jest wynikiem stosowania niezawodnych urządzeń renomowanych firm, wykorzystywania najnowszych technologii oraz wysokich kwalifikacji naszych specjalistów.
Wśród dotychczasowych Klientów PROCOM SYSTEM znajduje się wiele polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Nasze kompetencje:

Rozwiązania dla energetyki wytwórczej

Specjalizujemy się w projektowaniu oraz wdrażaniu najnowocześniejszych technologicznie rozwiązań w zakresie automatyki oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla elektrowni systemowych, elektrociepłowni i ciepłowni. Prowadzimy również uruchomienia instalacji technologicznych w energetyce zawodowej.

Nasze rozwiązania dedykowane są dla:

 • bloków energetycznych
  • instalacji odsiarczania i oczyszczania spalin
  • instalacji nawęglania i podawania biomasy
  • instalacji odpopielania i odżużlania
  • instalacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
  • układów ciepłowniczych
  • innych instalacji, takich jak: układy sprężarkowe, palniki rozpałkowe, obrotowe podgrzewacze powietrza, zdmuchiwacze sadzy, chłodnie kominowe, instalacje olejowe, itp.

  Rozwiązania dla ochrony środowiska

Projektujemy i wykonujemy instalacje elektryczne oraz systemy monitoringu i automatyki dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej:

 • oczyszczania ścieków
  • stacji uzdatniania wody
  • sieci wodociągowo – kanalizacyjnych
  • pompowni

  Rozwiązania dla przemysłu

Zajmujemy się projektowaniem oraz kompleksową realizacją zadań z zakresu automatyzacji, sterowania oraz instalacji elektrycznych dla obiektów przemysłowych. Wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania poprawiające wydajność produkcji.

 

Wykonujemy instalacje elektryczne oraz systemy monitoringu i automatyki dla:

 • przemysłu chemicznego i petrochemicznego
  • przemysłu wydobywczego
  • przemysłu hutniczego
  • obiektów hydrotechnicznych

  Systemy informatyki przemysłowej

  Proman – Monitoring i kontrola procesu produkcji

Od stacji operatora do integracji z ERP – pełna wiedza o stanach produkcji w czasie rzeczywistym.
Vectan – Nadzór eksploatacji maszyn i urządzeń

Sprawne zarządzanie parkiem maszynowym w przedsiębiorstwie – ograniczenie kosztów, większa efektywność produkcji, poprawa bezpieczeństwa obsługi.
Certan – Pomiary i analiza jakości energii elektrycznej

Gwarancja większej efektywności systemu energetycznego – możliwość diagnozowania przyczyn odkształceń napięcia i przepływu odkształconego prądu.
Meskan – Optymalizacja wytwarzania energii

Wyznaczanie sprawności bloków energetycznych i ciepłowniczych na podstawie wskaźników techniczno-ekonomicznych. Identyfikacja źródeł nadmiernych strat energii.
Optelon – Kontrola strat rozruchowych

Wspomaganie optymalizacji procesu rozruchowego bloków energetycznych – ograniczenie rozruchowych strat energii.
Inteligentne budynki

Świadczymy pełen zakres usług w zakresie projektowania oraz realizacji systemów BMS i SMS oraz instalacji niskoprądowych w budynkach hotelowych, użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjnych oraz przemysłowych.
Systemy ochrony ryb

Opracowana przez nas innowacyjna bariera elektryczno-elektroniczna Neptun to skuteczne rozwiązanie zabezpieczające obiekty inżynierii wodnej przed wpływaniem ryb w obszar ich działania, oparte na metodzie wytwarzania narastającego nieliniowego natężenia pola elektrycznego w środowisku wodnym. Parametry pola elektrycznego oddziałują na układ nerwowo-mięśniowy ryb, powodując zmianę ich kierunku ruchu. Dzięki temu system spełnia funkcję ochronną dla ryb i jednocześnie obniża koszty konserwacji instalacji technologicznych.

Więcej na stronie: www.procomsystem.pl