Zebranie Plenarne Koła Terenowego nr 43,

Zapraszam wszystkich członków Koła SEP nr 43 na drugie w tym roku  Zebranie Plenarne Koła Terenowego nr 43,
 
w dniu 08.06.2017 [czwartek] na godz 17.00  do sali 104 (parter) budynku NOT
/W załączniku porządek Zebrania /

Po Zebraniu Zarządu od godziny 18.00
mgr inż. Ryszard Wójcik

przedstawi temat pt.:    Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP – funkcjonowanie, organizacja, przykłady z działalności

Abstrakt:
Kol. Ryszard Wójcik przedstawi informacje nt. pracy Ośrodka Rzeczoznawców SEP przy naszym Oddziale. Omówi strukturę instytucji, podstawę funkcjonowania a także zakres działalności oraz procedury przyjmowania kandydatów do pracy w Ośrodku. Zaprezentowane zostaną również przykłady opracowań wykonanych przez Ośrodek Rzeczoznawstwa.

Pozdrawiam.

Aleksander Jarosz

 

PORZADEK ZEBRANIA_20170608
Zebranie zarządu koła 43 w dniu 18.05.2017

Zapraszam wszystkich członków Koła Terenowego SEP nr 43 na piąte w tym roku otwarte Zebranie Zarządu Koła,

w dniu 18.05.2017 [czwartek] na godz 17.00 do sali 208 (I. piętro) budynku NOT
/W załączniku porządek Zebrania /

Po Zebraniu Zarządu od godziny 18.00
mgr inż. Przemysław Belka

przedstawi temat pt.:

„ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ”

PORZADEK ZEBRANIA_20170518

SKAADKI CZAONKOWSKIE-DANE DO PRZELEWU

4. Prot 4-3z z 20.04.2017.pdf
Czwarte w tym roku otwarte Zebranie Zarządu Koła w dniu 20.04.2017

Zapraszam wszystkich członków Koła SEP nr 43 na czwarte w tym roku otwarte Zebranie Zarządu Koła,

w dniu 20.04.2017 [czwartek] na godz 17.00 do sali 208 (I. piętro) budynku NOT
/W załączniku porządek Zebrania /

Po Zebraniu Zarządu od godziny 18.00
mgr inż. Szymon Fidewicz

przedstawi temat pt.:

BADANIA „CZĘSTOTLIWOŚCIOWE” ALGORYTMU DECYZYJNEGO ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWEGO

Abstrakt:

Celem prezentacji jest przestawienie wyników badań cyfrowego algorytmu zabezpieczenia nadprądowego w warunkach występowania wejściowego sygnału prądowego o częstotliwości odbiegającej od 50 Hz, w tym weryfikacja poprawności wyznaczania wielkości kryterialnej i identyfikacji stanu pracy obiektu elektroenergetycznego przypisanego do zabezpieczenia w zależności od wartości częstotliwości sygnału wejściowego.
Ponadto prezentacja obejmuje charakterystykę czynników determinujących konieczność stosowania zabezpieczeń nadprądowych w elektroenergetycznych układach wytwórczych, przesyłowych, rozdzielczych oraz odbiorczych. Ważnym elementem pracy jest opis budowy zabezpieczenia nadprądowego w wykonaniu cyfrowym oraz wyjaśnienie działania algorytmów pomiarowych i decyzyjnych wykorzystywanych w cyfrowej automatyce zabezpieczeniowej.

Pozdrawiam.
Aleksander Jarosz

PORZADEK ZEBRANIA_20170420
Pierwsze Zebranie Plenarne Koła Terenowego nr 43 w 2017 roku

Witam

Zapraszam wszystkich członków Koła SEP nr 43 na pierwsze w tym roku  Zebranie Plenarne Koła Terenowego nr 43,
 
w dniu 16.03.2017 [czwartek] na godz 17.00  do sali 104 (parter) budynku NOT
/W załączniku porządek Zebrania /

Po Zebraniu Zarządu od godziny 18.00
mgr inż. Jakub Licheński

przedstawi temat pt.:

Inteligentne instalacje elektryczne na przykładzie systemu „Nexo” firmy NEXWELL

Abstrakt:
W pierwszej części prezentacji omówiona zostanie definicja „inteligentnej instalacji” oraz charakterystyka, zgodnie z normą PN-EN 50090. Następnie omówione zostaną korzyści wynikające z zastosowania systemu inteligentnego budynku. Poruszony zostanie temat zagrożeń jakie niosą ze sobą tego typu rozwiązania. Drugą część prezentacji poprowadzi przedstawiciel firmy Nexwell, który omówi możliwości oraz zaprezentuje sprzęt systemu Nexo.

Pozdrawiam.

Aleksander Jarosz
Zebranie Zarządu 16.02.2017

 

PORZĄDEK ZEBRANIA
1.Przyjęcie porządku Zebrania,
2.Odczytanie protokołu z ostatniego Zebrania Zarządu tj. z dnia
19.01.2017 r.,
3.Konkurs Kół – stan przygotowań,
4.Podsumowanie stanu opłaconych składek za 2017 r. oraz
omówienie działań ws. osób, które zalegają z wpłatami,
5.Propozycja decyzji ws. kont mailowych,
6.Sprawy różne.Zebranie Zarządu 19.01.2017

Porządek Zebrania Zarządu Koła SEP nr 43
w dniu 19.01.2017.r
1.Przyjęcie porządku Zebrania
2.Zatwierdzenie protokołu z Zebrania Zarządu Koła z 17.11.2016
3.Wręczenie okolicznościowych listów gratulacyjnych.
4.Poddanie pod dyskusję i zatwierdzenie Planu Pracy Koła na 2017
5.Ocena dotychczasowych działań w zakresie obliczania wyników
konkursu Kół za 2016 r
6.
Co dalej z członkami Koła którzy pomimo wielokrotnych
przypomnień zalegają z opłaceniem składki członkowskiej za 2016 r
7.Sprawy różne.Zebranie Zarządu koła 8.09.2016

Zapraszam członków Koła SEP nr 43 na piąte otwarte Zebranie Zarządu Koła:
8
8 września 2016 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w sali 208 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu

Następnie o godzinie 18:00 – seminarium szkoleniowe w sali 208 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu

Temat: Selektywność zabezpieczeń nadprądowych w instalacjach elektrycznych obiektów przemysłowych

Zostaną omówione zasady spełniania kryteriów selektywnego działania zabezpieczeń w obwodach instalacji elektrycznej obiektów przemysłowych. W prezentacji określono podstawową aparaturę zabezpieczeniową, a następie przeprowadzono analizę różnych sposobów wprowadzania selektywności na wybranych przykładach. W opracowaniu również zawarto typowe układy zasilania obiektów przemysłowych oraz sposoby zabezpieczania obwodów zasilających silniki elektryczne, które stanowią odbiory charakterystyczne dla tej grupy obiektów.

Seminarium poprowadzi Kol. Przemysław Belka, członek naszego Koła.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Czesław Ratajczak Prezes Koła SEP nr 43
Zebranie plenarne koła 17.03.2016

Zapraszam członków Koła SEP nr 43 na pierwsze w tym roku Zebranie Plenarne Koła, które odbędzie się:

17 marca 2016 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w sali 104 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu

Porządek Zebrania składa się z dwóch części:
– pierwszej merytorycznej na tematy związane z działalnością Koła,
– drugiej, podczas której mgr inż. Marek Tomasik, pracownik firmy PROCOM SYSTEM S.A., zaprezentuje temat:

Znaczenie tematyki bezpieczeństwa funkcjonalnego, geneza
Przed i po spotkaniu Skarbnik Koła lub osoba wyznaczona zbierać będzie składki członkowskie za 2016 r.

Z koleżeńskim pozdrowieniem, Czesław Ratajczak
Zaproszenie seminarium 18.02.2016

Zapraszam członków Koła SEP nr 43 na seminarium szkoleniowe, które odbędzie się w dniu:

18 lutego 2016 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w sali 115 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu

Temat seminarium:

Problematyka kształcenia studentów Wydziału Elektrycznego P.Wr. w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych

 Zmiany w programach kształcenia w związku z dopasowaniem do tzw. Krajowych Ram Kwalifikacji  Kształcenie praktyczne studentów w laboratoriach z zakresu urządzeń i instalacji elektrycznych oraz instalacji inteligentnych  Zajęcia projektowe z zakresu instalacji elektrycznych

Seminarium poprowadzi mgr inż. Mirosław Kobusiński, Starszy wykładowca w Zakładzie Urządzeń Elektroenergetycznych Instytutu Energoelektryki P.Wr., kierownik Laboratorium Urządzeń i Instalacji Elektrycznych.

Na godzinę przed seminarium będzie miało miejsce drugie w tym roku, otwarte dla wszystkich członków, Koła Zebranie Zarządu Koła SEP nr 43. Porządek zebrania w załączniku.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Czesław Ratajczak Prezes Koła SEP nr 43