Zaproszenie Klub 11.01.2017

Zapraszam członków wszystkich Kół Oddziału W/SEP

                                       

dnia 11 stycznia 2017.[środa] od  godziny  15.00

do sali 221,

a od godziny 17.00 do sali  210

budynku NOT.

na spotkanie z Kol Pawłem Żyłką  członkiem Koła  SEP nr 24 również członkiem Polskiego Komitetu Elektrostatyki SEP.

Temat: Harvesting energii – bezbateryjne zasilanie mikromocowych urządzeń mikroelektronicznych

Pierwsze w 2017 r spotkanie Klubowe   ma na celu zapoznanie koleżeństwa z zagadnieniami harvestingu energii oraz jego zastosowaniami (ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii elektrycznej i wysokonapięciowej); prezentacja zostanie dodatkowo zilustrowana kilkoma przykładami rzeczywistych realizacji.

Harvesting energii (ang. energy harvesting, energy scavenging, power harvesting) to określenie opisujące zespół procesów i urządzeń wykorzystywanych w celu pozyskiwania energii z bezpośredniego otoczenia, przetwarzania jej na energię elektryczną oraz gromadzenia w celu późniejszego użycia do autonomicznego (bezbateryjnego) zasilania (ultra)-niskomocowych zdalnych układów elektronicznych (przede wszystkim pomiarowych – mikroprocesor + czujniki, zwykle wykorzystujących krótko zasięgową łączność bezprzewodową – ang. Internet of Things, IoT).

Źródła energii wykorzystywane w harvestingu to np. światło słoneczne i sztuczne, gradient temperatury, ruch powietrza, drgania, energia mechaniczna (kinetyczna), promieniowanie e-m ale również ochrona katodowa czy też gradient zasolenia. Przetwarzanie energii odbywa się zwykle na poziomie „materiałowym” tzn. bez wykorzystania maszyn elektrycznych (fotowoltaika, piezoelektryczność, , piro-elektryczność, elektrostatyka, zjawisko Seebecka, nanoanteny (ang. nantenas), metamateriały). Harvesting wykorzystywany jest przede wszystkim do zasilania mikromocowych urządzeń mikroelektronicznych zlokalizowanych na rozległych obszarach (rozproszone sieci czujnikowe), w miejscach trudnodostępnych, niebezpiecznych, w miejscach gdzie zasilanie przewodowe jest niemożliwe a bateryjne nieopłacalne/niewygodne (tzw. lokalizacje „nieopłacalne” logistyczne) ale również np. w inteligentnych ubraniach lub implantach medycznych.

Z życzeniami szampańskiego sylwestra i wszelkiej pomyślności w 2017 r .

Czesław Ratajczak
Zaproszenie klub 11.05.2016

Zapraszam członków wszystkich Kół Oddziału W/SEP na 10. w tym roku spotkanie w ramach Dnia Klubowego członków SEP, które odbędzie się w dniu: 11 maja 2016 r. (środa)

Od godziny 15:00 do 16:55 w sali 221 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu
będzie można przy kawie, herbacie i ciastku:  poczytać czasopisma „sekowskie”, jak: INPE, Elektroinstalator, Elektroinfo, Energetyka, Wiadomości Elektrotechniczne, Przegląd Elektrotechniczny;  pograć w szachy, warcaby i inne gry planszowe. W przyszłości planujemy turnieje szachowe, itp.;  zobaczyć co w “trawie piszczy” wykorzystując dostępny komputer stacjonarny lub laptop;  wymienić swoją przeczytaną książkę beletrystyczną na równie ciekawą książkę przyniesioną do Klubu przez kogoś, kto również chciałby poczytać coś nowego.

Od godziny 17:00 do 19:00 w sali 115 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu

będzie można wziąć udział w kolejnej dyskusji, którą poprowadzi Prezes Koła SEP nr 18. Kol. Jacek Floryn. Temat:

Wdrożenie we Wrocławskiej sieci dystrybucyjnej SN automatyki restytucyjnej “Self Healing Grid”

Krótki opis zagadnień: W prezentacji tematu przedstawione zostaną koncepcje i wdrożenia zastosowania nowoczesnej automatyki pracującej w głębi sieci dystrybucyjnej w celu poprawy wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej (SAIDI, SAIFI). Omówiona zostanie aplikacja we Wrocławiu sieci samoleczącej się – jako jednej z pierwszych tego typu instalacji w Europie.

Z koleżeńskim pozdrowieniem, Czesław Ratajczak Prezes Koła SEP nr 43
Zaproszenie klub 23.03.2016

Zapraszam członków wszystkich Kół Oddziału W/SEP na siódme w tym roku spotkanie w ramach Dnia Klubowego członków SEP, które odbędzie się w dniu: 23 marca 2016 r. (środa)

Od godziny 15:00 do 16:55 w sali 221 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu
będzie można przy kawie, herbacie i ciastku:  poczytać czasopisma „sekowskie”, jak: INPE, Elektroinstalator, Elektroinfo, Energetyka, Wiadomości Elektrotechniczne, Przegląd Elektrotechniczny;  pograć w szachy, warcaby i inne gry planszowe. W przyszłości planujemy turnieje szachowe, itp.;  zobaczyć co w “trawie piszczy” wykorzystując dostępny komputer stacjonarny lub laptop;  wymienić swoją przeczytaną książkę beletrystyczną na równie ciekawą książkę przyniesioną do Klubu przez kogoś, kto również chciałby poczytać coś nowego.

Od godziny 17:00 do 19:00 w sali 115 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu

będzie można wziąć udział w kolejnej dyskusji z cyklu Za i Przeciw Odnawialnym Źródłom Energii. Tym razem na temat:

Co dalej z ustawą o odnawialnych źródłach energii w odniesieniu do zobowiązań dotyczących 15-proc. udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu do 2020

Dyskusję będzie prowadził Przewodniczący Sekcji Energetycznej Oddziału W/SEP, Kol. Dariusz Chmiel.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Czesław Ratajczak Prezes Koła SEP nr 43
Zaproszenie klub 24.02.2016

Zapraszam na czwarte w tym roku spotkanie w ramach Dnia Klubowego członków SEP, które odbędzie się w dniu: 24 lutego 2016 r. (środa)

Od godziny 15:00 do 16:55 w sali 221 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu
będzie można przy kawie, herbacie i ciastku:  poczytać czasopisma „sekowskie”, jak: INPE, Elektroinstalator, Elektroinfo, Energetyka, Wiadomości Elektrotechniczne, Przegląd Elektrotechniczny;  pograć w szachy, warcaby i inne gry planszowe. W przyszłości planujemy turnieje szachowe, itp.;  zobaczyć co w “trawie piszczy” wykorzystując dostępny komputer stacjonarny lub laptop;  wymienić swoją przeczytaną książkę beletrystyczną na równie ciekawą książkę przyniesioną do Klubu przez kogoś, kto również chciałby poczytać coś nowego.

Od godziny 17:00 do 19:00 w sali 115 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu

będzie można wziąć udział w kolejnej dyskusji z cyklu Za i Przeciw Odnawialnym Źródłom Energii. Tym razem na temat:

Technologie OZE w zderzeniu z kryzysem globalnym i lokalnym (jak np. zanieczyszczenie powietrza)

Dyskusję będzie prowadził znany Ekolog, Lider Stowarzyszenia Ekologicznego EKOUNIA, Pan Radosław Gawlik.

Krótki opis zagadnień: Podstawowy kryzys globalny, z którym mamy do czynienia, wywołują niewątpliwie zmiany klimatyczne. Wiąże się on bezpośrednio z użytkowaniem paliw kopalnych. Czy świat może być bardziej efektywny i przestawić się na alternatywne źródła energii? Czy nieuchronność kryzysu (-ów) naszej cywilizacji wzrostu znajduje odzew w przygotowaniu na reakcję społeczną, technologiczną (np. OZE) i ekonomiczną.

Z koleżeńskim pozdrowieniem, Czesław Ratajczak Prezes Koła SEP nr 43
Zaproszenie klub 20.01.2016

Zapraszam na kolejne spotkanie w ramach Dnia Klubowego członków SEP, które odbędzie się w dniu: 20 stycznia 2016 r. (środa)

Od godziny 15:00 do 16:55 w sali 221 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu
będzie można przy kawie, herbacie i ciastku:  poczytać czasopisma „sekowskie”, jak: INPE, Elektroinstalator, Elektroinfo, Energetyka, Wiadomości Elektrotechniczne, Przegląd Elektrotechniczny;  pograć w szachy, warcaby i inne gry planszowe. W przyszłości planujemy turnieje szachowe, itp.;  zobaczyć co w “trawie piszczy” wykorzystując dostępny komputer stacjonarny lub laptop;  wymienić swoją przeczytaną książkę beletrystyczną na równie ciekawą książkę przyniesioną do Klubu przez kogoś, kto również chciałby poczytać coś nowego.

Od godziny 17:00 do 19:00 w sali 114 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu

będzie można wziąć udział w kolejnej dyskusji z cyklu Za i Przeciw Odnawialnym Źródłom Energii. Dyskusję będzie prowadził Kol. Dariusz Chmiel, Przewodniczący Sekcji Energetycznej, członek Koła SEP nr 18.

Temat dyskusji: Omówienie Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii według aktualnego stanu prawnego po podpisaniu przez Prezydenta RP. nowelizacji ustawy o OZE w dniu 3.01.2016

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Czesław Ratajczak Prezes Koła SEP nr 43
Zaproszenie klub 14.01.2016

Zapraszam na kolejne spotkanie w ramach Dnia Klubowego członków SEP, które odbędzie się w dniu:

14 stycznia 2016 r. (czwartek)

Od godziny 15:00 do 17:20 w sali 221 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu
będzie można przy kawie, herbacie i ciastku:  poczytać czasopisma „sekowskie”, jak: INPE, Elektroinstalator, Elektroinfo, Energetyka, Wiadomości Elektrotechniczne, Przegląd Elektrotechniczny;  pograć w szachy, warcaby i inne gry planszowe. W przyszłości planujemy turnieje szachowe, itp.;  zobaczyć co w “trawie piszczy” wykorzystując dostępny komputer stacjonarny lub laptop;  wymienić swoją przeczytaną książkę beletrystyczną na równie ciekawą książkę przyniesioną do Klubu przez kogoś, kto również chciałby poczytać coś nowego.

Od godziny 17:30 do 19:00 w sali 104 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu

odbędzie się spotkanie z Prof. Janem Miodkiem, polskim wybitnym językoznawcą, dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Rady Języka Polskiego; popularyzatorem wiedzy o języku polskim.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Czesław Ratajczak Prezes Koła SEP nr 43