zapraszam Członków Koła SEP nr 43 na uroczyste spotkanie opłatkowe, świąteczno-noworoczne,

Szanowni Członkowie Koła 43,

zapraszam Członków Koła SEP nr 43 na uroczyste spotkanie opłatkowe, świąteczno-noworoczne, z udziałem zaproszonych gości,
które odbędzie się:
w dniu 19.12.2017 r [wtorek] o godz. 17.00  w sali 104  budynku NOT-u.

                 
         Warunkiem uczestnictwa w w/w spotkaniu ze względów organizacyjnych  zamówień jest zgłoszenie swojej obecności do 15 grudnia br.

Chcemy uniknąć niezręcznych sytuacji kiedy członek Koła przyjdzie na spotkanie opłatkowe i zasiądzie przy pustym stole.

Zgłoszenia można kierować (telefonicznie, sms-em, e-mail-em) do:

1. Prezesa Koła 43 – kol. Przemysław Belka – tel. 690 424 186,przemek@serwisrak.pl
2. Prezesa Honorowego Koła SEP – kol. Czesława Ratajczaka – tel. 880 146 108,czeslaw.ratajczak@sep.wroclaw.pl
3. Sekretarza Koła – kol. Aleksandra Jarosza –  tel. 785 311 785,jaroszalek@wp.pl     

Serdecznie pozdrawiam
Aleksander Jarosz
Sekretarz Koła 43
Zebranie Plenarne Koła Terenowego nr 43,

Zapraszam wszystkich członków Koła SEP nr 43 na drugie w tym roku  Zebranie Plenarne Koła Terenowego nr 43,
 
w dniu 08.06.2017 [czwartek] na godz 17.00  do sali 104 (parter) budynku NOT
/W załączniku porządek Zebrania /

Po Zebraniu Zarządu od godziny 18.00
mgr inż. Ryszard Wójcik

przedstawi temat pt.:    Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP – funkcjonowanie, organizacja, przykłady z działalności

Abstrakt:
Kol. Ryszard Wójcik przedstawi informacje nt. pracy Ośrodka Rzeczoznawców SEP przy naszym Oddziale. Omówi strukturę instytucji, podstawę funkcjonowania a także zakres działalności oraz procedury przyjmowania kandydatów do pracy w Ośrodku. Zaprezentowane zostaną również przykłady opracowań wykonanych przez Ośrodek Rzeczoznawstwa.

Pozdrawiam.

Aleksander Jarosz

 

PORZADEK ZEBRANIA_20170608
Zebranie zarządu koła 43 w dniu 18.05.2017

Zapraszam wszystkich członków Koła Terenowego SEP nr 43 na piąte w tym roku otwarte Zebranie Zarządu Koła,

w dniu 18.05.2017 [czwartek] na godz 17.00 do sali 208 (I. piętro) budynku NOT
/W załączniku porządek Zebrania /

Po Zebraniu Zarządu od godziny 18.00
mgr inż. Przemysław Belka

przedstawi temat pt.:

„ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ”

PORZADEK ZEBRANIA_20170518

SKAADKI CZAONKOWSKIE-DANE DO PRZELEWU

4. Prot 4-3z z 20.04.2017.pdf
Czwarte w tym roku otwarte Zebranie Zarządu Koła w dniu 20.04.2017

Zapraszam wszystkich członków Koła SEP nr 43 na czwarte w tym roku otwarte Zebranie Zarządu Koła,

w dniu 20.04.2017 [czwartek] na godz 17.00 do sali 208 (I. piętro) budynku NOT
/W załączniku porządek Zebrania /

Po Zebraniu Zarządu od godziny 18.00
mgr inż. Szymon Fidewicz

przedstawi temat pt.:

BADANIA „CZĘSTOTLIWOŚCIOWE” ALGORYTMU DECYZYJNEGO ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWEGO

Abstrakt:

Celem prezentacji jest przestawienie wyników badań cyfrowego algorytmu zabezpieczenia nadprądowego w warunkach występowania wejściowego sygnału prądowego o częstotliwości odbiegającej od 50 Hz, w tym weryfikacja poprawności wyznaczania wielkości kryterialnej i identyfikacji stanu pracy obiektu elektroenergetycznego przypisanego do zabezpieczenia w zależności od wartości częstotliwości sygnału wejściowego.
Ponadto prezentacja obejmuje charakterystykę czynników determinujących konieczność stosowania zabezpieczeń nadprądowych w elektroenergetycznych układach wytwórczych, przesyłowych, rozdzielczych oraz odbiorczych. Ważnym elementem pracy jest opis budowy zabezpieczenia nadprądowego w wykonaniu cyfrowym oraz wyjaśnienie działania algorytmów pomiarowych i decyzyjnych wykorzystywanych w cyfrowej automatyce zabezpieczeniowej.

Pozdrawiam.
Aleksander Jarosz

PORZADEK ZEBRANIA_20170420
Pierwsze Zebranie Plenarne Koła Terenowego nr 43 w 2017 roku

Witam

Zapraszam wszystkich członków Koła SEP nr 43 na pierwsze w tym roku  Zebranie Plenarne Koła Terenowego nr 43,
 
w dniu 16.03.2017 [czwartek] na godz 17.00  do sali 104 (parter) budynku NOT
/W załączniku porządek Zebrania /

Po Zebraniu Zarządu od godziny 18.00
mgr inż. Jakub Licheński

przedstawi temat pt.:

Inteligentne instalacje elektryczne na przykładzie systemu „Nexo” firmy NEXWELL

Abstrakt:
W pierwszej części prezentacji omówiona zostanie definicja „inteligentnej instalacji” oraz charakterystyka, zgodnie z normą PN-EN 50090. Następnie omówione zostaną korzyści wynikające z zastosowania systemu inteligentnego budynku. Poruszony zostanie temat zagrożeń jakie niosą ze sobą tego typu rozwiązania. Drugą część prezentacji poprowadzi przedstawiciel firmy Nexwell, który omówi możliwości oraz zaprezentuje sprzęt systemu Nexo.

Pozdrawiam.

Aleksander Jarosz
Zebranie Zarządu 16.02.2017

 

PORZĄDEK ZEBRANIA
1.Przyjęcie porządku Zebrania,
2.Odczytanie protokołu z ostatniego Zebrania Zarządu tj. z dnia
19.01.2017 r.,
3.Konkurs Kół – stan przygotowań,
4.Podsumowanie stanu opłaconych składek za 2017 r. oraz
omówienie działań ws. osób, które zalegają z wpłatami,
5.Propozycja decyzji ws. kont mailowych,
6.Sprawy różne.Zebranie Zarządu 19.01.2017

Porządek Zebrania Zarządu Koła SEP nr 43
w dniu 19.01.2017.r
1.Przyjęcie porządku Zebrania
2.Zatwierdzenie protokołu z Zebrania Zarządu Koła z 17.11.2016
3.Wręczenie okolicznościowych listów gratulacyjnych.
4.Poddanie pod dyskusję i zatwierdzenie Planu Pracy Koła na 2017
5.Ocena dotychczasowych działań w zakresie obliczania wyników
konkursu Kół za 2016 r
6.
Co dalej z członkami Koła którzy pomimo wielokrotnych
przypomnień zalegają z opłaceniem składki członkowskiej za 2016 r
7.Sprawy różne.Zaproszenie Klub 11.01.2017

Zapraszam członków wszystkich Kół Oddziału W/SEP

                                       

dnia 11 stycznia 2017.[środa] od  godziny  15.00

do sali 221,

a od godziny 17.00 do sali  210

budynku NOT.

na spotkanie z Kol Pawłem Żyłką  członkiem Koła  SEP nr 24 również członkiem Polskiego Komitetu Elektrostatyki SEP.

Temat: Harvesting energii – bezbateryjne zasilanie mikromocowych urządzeń mikroelektronicznych

Pierwsze w 2017 r spotkanie Klubowe   ma na celu zapoznanie koleżeństwa z zagadnieniami harvestingu energii oraz jego zastosowaniami (ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii elektrycznej i wysokonapięciowej); prezentacja zostanie dodatkowo zilustrowana kilkoma przykładami rzeczywistych realizacji.

Harvesting energii (ang. energy harvesting, energy scavenging, power harvesting) to określenie opisujące zespół procesów i urządzeń wykorzystywanych w celu pozyskiwania energii z bezpośredniego otoczenia, przetwarzania jej na energię elektryczną oraz gromadzenia w celu późniejszego użycia do autonomicznego (bezbateryjnego) zasilania (ultra)-niskomocowych zdalnych układów elektronicznych (przede wszystkim pomiarowych – mikroprocesor + czujniki, zwykle wykorzystujących krótko zasięgową łączność bezprzewodową – ang. Internet of Things, IoT).

Źródła energii wykorzystywane w harvestingu to np. światło słoneczne i sztuczne, gradient temperatury, ruch powietrza, drgania, energia mechaniczna (kinetyczna), promieniowanie e-m ale również ochrona katodowa czy też gradient zasolenia. Przetwarzanie energii odbywa się zwykle na poziomie „materiałowym” tzn. bez wykorzystania maszyn elektrycznych (fotowoltaika, piezoelektryczność, , piro-elektryczność, elektrostatyka, zjawisko Seebecka, nanoanteny (ang. nantenas), metamateriały). Harvesting wykorzystywany jest przede wszystkim do zasilania mikromocowych urządzeń mikroelektronicznych zlokalizowanych na rozległych obszarach (rozproszone sieci czujnikowe), w miejscach trudnodostępnych, niebezpiecznych, w miejscach gdzie zasilanie przewodowe jest niemożliwe a bateryjne nieopłacalne/niewygodne (tzw. lokalizacje „nieopłacalne” logistyczne) ale również np. w inteligentnych ubraniach lub implantach medycznych.

Z życzeniami szampańskiego sylwestra i wszelkiej pomyślności w 2017 r .

Czesław Ratajczak
Zebranie Zarządu koła 8.09.2016

Zapraszam członków Koła SEP nr 43 na piąte otwarte Zebranie Zarządu Koła:
8
8 września 2016 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w sali 208 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu

Następnie o godzinie 18:00 – seminarium szkoleniowe w sali 208 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu

Temat: Selektywność zabezpieczeń nadprądowych w instalacjach elektrycznych obiektów przemysłowych

Zostaną omówione zasady spełniania kryteriów selektywnego działania zabezpieczeń w obwodach instalacji elektrycznej obiektów przemysłowych. W prezentacji określono podstawową aparaturę zabezpieczeniową, a następie przeprowadzono analizę różnych sposobów wprowadzania selektywności na wybranych przykładach. W opracowaniu również zawarto typowe układy zasilania obiektów przemysłowych oraz sposoby zabezpieczania obwodów zasilających silniki elektryczne, które stanowią odbiory charakterystyczne dla tej grupy obiektów.

Seminarium poprowadzi Kol. Przemysław Belka, członek naszego Koła.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Czesław Ratajczak Prezes Koła SEP nr 43
Zaproszenie klub 11.05.2016

Zapraszam członków wszystkich Kół Oddziału W/SEP na 10. w tym roku spotkanie w ramach Dnia Klubowego członków SEP, które odbędzie się w dniu: 11 maja 2016 r. (środa)

Od godziny 15:00 do 16:55 w sali 221 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu
będzie można przy kawie, herbacie i ciastku:  poczytać czasopisma „sekowskie”, jak: INPE, Elektroinstalator, Elektroinfo, Energetyka, Wiadomości Elektrotechniczne, Przegląd Elektrotechniczny;  pograć w szachy, warcaby i inne gry planszowe. W przyszłości planujemy turnieje szachowe, itp.;  zobaczyć co w “trawie piszczy” wykorzystując dostępny komputer stacjonarny lub laptop;  wymienić swoją przeczytaną książkę beletrystyczną na równie ciekawą książkę przyniesioną do Klubu przez kogoś, kto również chciałby poczytać coś nowego.

Od godziny 17:00 do 19:00 w sali 115 Budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu

będzie można wziąć udział w kolejnej dyskusji, którą poprowadzi Prezes Koła SEP nr 18. Kol. Jacek Floryn. Temat:

Wdrożenie we Wrocławskiej sieci dystrybucyjnej SN automatyki restytucyjnej “Self Healing Grid”

Krótki opis zagadnień: W prezentacji tematu przedstawione zostaną koncepcje i wdrożenia zastosowania nowoczesnej automatyki pracującej w głębi sieci dystrybucyjnej w celu poprawy wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej (SAIDI, SAIFI). Omówiona zostanie aplikacja we Wrocławiu sieci samoleczącej się – jako jednej z pierwszych tego typu instalacji w Europie.

Z koleżeńskim pozdrowieniem, Czesław Ratajczak Prezes Koła SEP nr 43