Czwarte w tym roku otwarte Zebranie Zarządu Koła w dniu 20.04.2017

Zapraszam wszystkich członków Koła SEP nr 43 na czwarte w tym roku otwarte Zebranie Zarządu Koła,

w dniu 20.04.2017 [czwartek] na godz 17.00 do sali 208 (I. piętro) budynku NOT
/W załączniku porządek Zebrania /

Po Zebraniu Zarządu od godziny 18.00
mgr inż. Szymon Fidewicz

przedstawi temat pt.:

BADANIA „CZĘSTOTLIWOŚCIOWE” ALGORYTMU DECYZYJNEGO ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWEGO

Abstrakt:

Celem prezentacji jest przestawienie wyników badań cyfrowego algorytmu zabezpieczenia nadprądowego w warunkach występowania wejściowego sygnału prądowego o częstotliwości odbiegającej od 50 Hz, w tym weryfikacja poprawności wyznaczania wielkości kryterialnej i identyfikacji stanu pracy obiektu elektroenergetycznego przypisanego do zabezpieczenia w zależności od wartości częstotliwości sygnału wejściowego.
Ponadto prezentacja obejmuje charakterystykę czynników determinujących konieczność stosowania zabezpieczeń nadprądowych w elektroenergetycznych układach wytwórczych, przesyłowych, rozdzielczych oraz odbiorczych. Ważnym elementem pracy jest opis budowy zabezpieczenia nadprądowego w wykonaniu cyfrowym oraz wyjaśnienie działania algorytmów pomiarowych i decyzyjnych wykorzystywanych w cyfrowej automatyce zabezpieczeniowej.

Pozdrawiam.
Aleksander Jarosz

PORZADEK ZEBRANIA_20170420