Zebranie Zarządu 16.02.2017

 

PORZĄDEK ZEBRANIA
1.Przyjęcie porządku Zebrania,
2.Odczytanie protokołu z ostatniego Zebrania Zarządu tj. z dnia
19.01.2017 r.,
3.Konkurs Kół – stan przygotowań,
4.Podsumowanie stanu opłaconych składek za 2017 r. oraz
omówienie działań ws. osób, które zalegają z wpłatami,
5.Propozycja decyzji ws. kont mailowych,
6.Sprawy różne.