Zebranie Zarządu 19.01.2017

Porządek Zebrania Zarządu Koła SEP nr 43
w dniu 19.01.2017.r
1.Przyjęcie porządku Zebrania
2.Zatwierdzenie protokołu z Zebrania Zarządu Koła z 17.11.2016
3.Wręczenie okolicznościowych listów gratulacyjnych.
4.Poddanie pod dyskusję i zatwierdzenie Planu Pracy Koła na 2017
5.Ocena dotychczasowych działań w zakresie obliczania wyników
konkursu Kół za 2016 r
6.
Co dalej z członkami Koła którzy pomimo wielokrotnych
przypomnień zalegają z opłaceniem składki członkowskiej za 2016 r
7.Sprawy różne.